Den dödelige menniskan, wid grääs och blomster förliknad, då högwälborne, nu ewinnerlig salige fröken, Fr. Charlotta Juliana Dahlberg, grefwe-dotter til Skenääs, frijherre-dotter til Stropsta och fröken til Werder, &c. uti furstlige, månge grefwelige, och åthskillige främmande potentaters höga ministrers, samt månge andre hög-förnäme stånds personers närwaro, med all höganständig heder christeligen blef begrafwen, uti kongl. Ridderholms kiyrkan i Stockholm, åhr 1699. den 23. aprilis: och uti en christelig lijk-sermon (som på åtskillige höge och förnämes begäran, nu oförändrat af trycket utgår) förestäld, af Hennes Kongl. May:tz hoff-predikant Johan Thingwall

Språk: Svenska
Publiceringsår: 1699
Klassifikation: Predikningar och betraktelser

Finns som:

Vald medietyp: E-bok (1699)
Mer information om Den dödelige menniskan, wid grääs och blomster förliknad, då högwälborne, nu ewinnerlig salige fröken, Fr. Charlotta Juliana Dahlberg, grefwe-dotter til Skenääs, frijherre-dotter til Stropsta och fröken til Werder, &c. uti furstlige, månge grefwelige, och åthskillige främmande potentaters höga ministrers, samt månge andre hög-förnäme stånds personers närwaro, med all höganständig heder christeligen blef begrafwen, uti kongl. Ridderholms kiyrkan i Stockholm, åhr 1699. den 23. aprilis: och uti en christelig lijk-sermon (som på åtskillige höge och förnämes begäran, nu oförändrat af trycket utgår) förestäld, af Hennes Kongl. May:tz hoff-predikant Johan Thingwall Relaterad information

Utförlig information