Vid Setohavets stränder

Ruri Pilgrim, bosatt i England, skriver en japansk släktkrönika som framförallt berättar hennes mors historia.

Romanen börjar på 1870-talet och slutar i kaos under den amerikanska ockupationen efter andra världskriget.
 
Här får vi inblick i en stor jordägarfamiljs sätt att leva, om japanska rigida traditioner och strikta sociala konventioner. Flickor anses betydligt mindre värda än pojkar. De är helt underordnade det japanska kvinnoidealet, får inte studera och gifts bort i arrangerade äktenskap.
 
Andra världskriget får en omvälvande betydelse, inte bara för denna familj, utan för hela Japan. Inte minst synen på kejsarens ställning förändras. Vi får följa delar av familjen när de lever societetsliv i det av japanerna ockuperade Manchuriet, för att sedan tvingas fly tillbaka till Japan under stor misär och umbäranden. Boken ger en fascinerande närbild av det gamla japanska samhället och är en underhållande släkthistoria.

Familjen Scorta

Av: Gaudé, Laurent Tipsat av: Brita Johansson

Innan skurken Luciano Mascalzone stenas till döds ger han upphov till släkten Scorta.