Vi öppnar med restriktioner

Från och med onsdag 13 januari kommer Nordmalings bibliotek ha öppet på vanliga öppettider.

Vi har inte öppet som vanligt utan sätter in flera åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

Vi är måna om att undvika trängsel och har ett maxantal på 5 besökare åt gången. Vi uppmanar därför alla som kan utföra sitt biblioteksärende på distans att göra det. Om du måste besöka biblioteket så håll ditt besök kort. Personal kan komma ut med böcker utanför dörren så du inte behöver komma in – ring eller knacka på så ordnar vi det. Tänk gärna på att inte komma vid de tider då många andra också kommer. Runt 12:00-14:00 har vi märkt att det är många som kommer så undvik de tiderna om möjligt.

Eftersom vi ska hålla avstånd till varandra är vår service begränsad bland annat när det gäller hjälp med datorer, kopiering och ute vid hyllorna.

Meröppet-användare kommer kunna komma in 07:00-21:00 som vanligt. Utnyttja gärna detta för att sprida ut dina besök till tider som tidig morgon och kvällstid. Vi ber alla att hjälpas åt med att ta ansvar, hålla avstånd och undvika trängsel även dessa tider.

För att ytterligare undvika trängsel så kommer det inte vara lika mycket personal på plats på biblioteket som vanligt. Därför ber vi er om tålamod när det gäller reservationer och väntetider. Vi hoppas att ni har förståelse för dessa nya lösningar.

Ämnesord

den 12 januari 2021