Vem bryr sig?

Det är något allvarligt fel i Sverige. Anna Sjödin har träffat ett antal personer som får symbolisera varsitt problem.

Anna Sjödin och Thomas Hartman är aktiva socialdemokrater i Umeå och har skrivit en bok som riktar skarp kritik mot makthavarna, framförallt den borgerliga regeringen. Men även socialdemokraterna får en släng av sleven.

Fallstudier illustrerar samhällets problem

Anna Sjödin är även rektor på Vindelns folkhögskola. Hon blev rikskänd som SSU-ordförande, främst genom ett bråk på en bar i Stockholm, en händelse som även beskrivs i boken.

Bokens syfte är att genom fallstudier visa på olika problem i samhället idag. Det handlar bland annat om Jonas som mobbas i skolan och trots att lärarna hör och ser blir det aldrig bättre. Det är en berättelse om hur barn kränks i skolan varje dag utan att något görs.

Till skillnad från många andra böcker ger författarna här sin syn på politisk lösning. Det är också väldigt tydligt hela boken igenom att de anser att missförhållandena är politikernas ansvar, inte de enskilda institutionernas.

En tankeväckande och engagerande bok

Det handlar om Försäkringskassan, missbruk, Skatteverket, rättssäkerhet och mycket mer. Genom en persons ögon belyses ett problem i samhället och hur man politiskt kan agera.

En mycket bra bok för alla som är engagerade i samhället och bryr sig om hur det ser ut. Den är väldigt välskriven och väcker många tankar om personligt och politiskt ansvar. Äntligen kommer solidariteten på dagordningen igen!