Vargen

En läsvärd och heltäckande bok om vargen, ett fascinerande rovdjur som ofta är föremål för debatt och har ett symbolvärde som saknar motstycke.

Av: Ekman, Henrik
Språk: Svenska
Publiceringsår: 2010
Låna

Det råder vargfeber i landet. Det konstaterar Henrik Ekman i förordet till Vargen – den jagade jägaren. 2010 års vargjakt lockade flera tusen jägare som på några timmar sköt de 27 vargar som det gällde. I år tycks intresset vara än större.

Vargen och människan

Under hundra år var vargen borta ur det svenska landskapet. Så förändrades läget i början av 1980-talet. Två vargar som setts i norra Värmland hade plötsligt blivit åtta och ryktet gick att vargarna var inplanterade. Var nu vargarna än kom ifrån så var en ny vargstam på framväxt.

Fårägare började få problem med rivna djur och jägare kunde inte ha sina hundar lösspringande längre. Oron växte. Konspirationsteorier började ta fart och gamla berättelser om vargens allmänna ondska och farlighet dammades av och gavs nytt liv.

Om du vill veta mer om vargen och helst vill ha det serverat inom pärmarna av en enda bok är det Henrik Ekmans bok du ska välja. Varför? Den tar för det första upp alla tänkbara aspekter på vargen och dess plats i naturen och i förhållande till människan. Och den gör det på ett vinnande sätt.

Vargen i den politiska debatten

Som läsare drivs du framåt i texten och vill bara veta mer. Vartannat kapitel är mer faktainriktat och vartannat mer berättande. Redan på bokens första sida finns en karta över vargförekomsten i Sverige. Den finns det anledning att ha i bakhuvudet när man sen läser om de platser där vargfrågan blivit särskilt inflammerad.

Internationella överblickar ger jämförelsematerial och historiska återblickar ger perspektiv på det som händer just nu. Att vargen också blivit ett lockbete i politikens värld framgår med all tydlighet i kapitlet "Den politiska vargen".

Inget djur är lättare att skriva om än vargen säger författaren:

Söker man som författare goda historier finns det inget djur i världen som kan mäta sig med vargen (…) kan min bok bidra till att krympa utrymmet för hat och rädsla och i stället öppna ögonen för vilket fascinerande djur vargen är har jag nått mitt mål.

Förhoppningsvis kommer Henrik Ekman att lyckas i sitt uppsåt. En klar kandidat till en Augustnominering i fackboksklassen är han i vilket fall!

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Hans Millgård den 8 april 2011