Vad är normal?

Det är inte säkert att det vi tar för självklart alls är det. Normal förlag ser till att ge utrymme åt böcker som utmanar konventionerna.

Normal förlag ger ut alla sorters böcker; bland dem finns allt från romaner, fackböcker och avhandlingar till fotoböcker och serier. Men om du försöker hitta en bok där heterosexualiteten är norm får du leta förgäves.
 

Med andra perspektiv

Alla de böcker som förlaget ger ut är normkritiska, vilket betyder att de utmanar företeelser och tillstånd som de flesta av oss tar för givna.
 
Normal Förlag
 

Ulrika och Erika Larsson grundade Normal förlag 2004.

– I Hanna Wallstens I hennes våld är lesbiskheten norm. Den är så självklar att den inte ens behöver kommenteras. Dessutom tar den upp det tabubelagda ämnet samkönat partnervåld, säger Ulrika Larsson, en av förlagets två grundare.
 
Normal förlag har nyligen gett ut Älskade barn, en klippbok som fylls i åt det lilla barnet med uppgifter om första tanden, första stegen och så vidare.
 
– Det är en av de få på marknaden som fungerar för alla familjer, oavsett sammansättning, religion och etnisk tillhörighet, säger Ulrika Larsson.
 

Queer kiosklitteratur

Normal förlag grundades 2004 och den första titeln släpptes året efter. Idén att ge ut normkritisk litteratur har funnits hela tiden. Ulrika berättar att tanken från början var att ge ut fler översättningar än vad förlaget idag gör men eftersom de manus som kommit in varit så bra har man fokuserat på dem.
 
På sistone har de även börjat ge ut "nyskriven kiosklitteratur med queer tvist". Den första titeln heter På knä i Köpenhamn och är skriven av Lars och Niklas Gårdfeldt
 

Klassikerutgivning

Charlie av Margareta Suber
Normal förlag letar också upp mer eller mindre glömda klassiker och ger ut. 2005 återutgavs boken Charlie, skriven av Margareta Suber. Den anses vara Sveriges första lesbiska roman och kom ut för första gången 1932. Kärlekshistorien mellan Charlie och tvåbarnsmamman Sara var då ett kontroversiellt ämne.
 
Ett refuserat manus av Birgitta Stenberg, Fritt förfall, skrivet på 1950-talet har också fått bokform.
 
– Manuset hade legat i de kvinnohistoriska samlingarna i 50 år tills hon berättade för oss att det fanns där. Och Fritt förfall är helt fantastisk. En sådan debut som du som förläggare drömmer om att få i din hand, säger Ulrika Larsson.
 

Påverkan på andra förlag

Hon säger sig vara övertygad om att Normal förlags existens påverkat de större förlagen, exempelvis genom att de blivit tydligare på att ange när en roman har ett hbt-tema.
 
– Storförlagen brukade inte tidigare tala om att de gav ut en bögroman. Istället stod det kanske på baksidan att den handlade om "relationer under ett år i Stockholm".
 
– Vi har fått bra respons och jättefin kritik och mottagandet från vår målgrupp har varit väldigt varmt. Förlagsbranschen är tung att slå sig fram i och väldigt kapitalkrävande. Vi lever ständigt på marginalerna, men det går!
 
Text: Anna Sahlén, Minabibliotek.se