Vad är egentligen fascism?

En informativ seriebok om fascism som politisk ideologi. Om hur den lade grunden till fascismen i Italien och nazismen i Tyskland och även dagens främlingsfientliga strömningar i Sverige och världen.

Serietecknaren Kalle Johansson har tillsammans med forskaren Lena Berggren, docent i historia vid Umeå universitet gjort en pedagogisk faktaserie om fascism.

Den förklarar på ett enkelt sätt vad fascism är, dess bakgrund och vilka uttryck den tagit, framförallt i Tyskland och Italien under mellankrigstiden och Andra världskriget. Genom att skildra historien ger den också nycklar till samtidens högerpopulism och rasistiska strömningar. 

Informativ och nyttig läsning för alla.