Världsbokdagen

Unescos generalkonferens 1995 beslutade att 23 april skulle bli hela världens bokfestdag. Vi firar böcker, författare, läsning och värnar upphovsrätt och människors fria tillgång till information!

Flaggor från hela världen
I Katalonien i Spanien har man sedan 1900-talets början firat skyddshelgonet S:t Görans (S:t Georges) dag den 23 april genom att ge en bok i gåva till dem man tycker om och få en ros tillbaka! En ros mot en bok var själva ursprungsidén!

World Book and Copyright Day

Med inspiration från denna tradition föreslog IPA, International Publishers Association en "internationell dag" och Spanien lämnade förslaget till Unesco.

Idén om att uppmärksamma boken kompletterades med upphovsrätten och i november 1995 beslöt Unesco - FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och media/ kommunikation - att utse den 23 april till the World Book and Copyright Day (Världsbok- och upphovsrättsdagen). Inte bara är den 23 april en katalansk dag, den är också minnesdag för författare som Shakespeare, Cervantes, Nabokov, de la Vega, Laxness, Josep Pia, Manuel Mejia Vallejo med flera.

Upphovsrätt har länge varit en hjärtefråga för Unesco som ser dagen som ett sätt att fokusera bland annat på författarnas möjlighet till ersättning för sitt arbete i en snabbt digitaliserande värld.

Världsbokdagen internationellt

För att läsa vad Unesco skriver om Världsbokdagen och se exempel på vad som händer just denna dag i andra länder, gå till World Book and Copyright Day

I beslutet från Unescos högsta beslutande organ, generalkonferensen, står bland annat: 

  • att böcker genom historien varit det mest kraftfulla medlet för att sprida kunskap och det mest effektiva sättet att bevara kunskap
  • att allt som görs för att sprida böcker är till fördel för dem som har tillgång till böcker, men det utvecklar också vår gemensamma kunskap om kulturtraditioner i världen och inspirerar till handlingar grundande på förståelse, tolerans och dialog.
  • att ett av de mest verkningsfulla sätten att stödja böcker och öka bokspridningen - som visats i flera av Unescos medlemsländer - är att inrätta Bokens dag och att t ex genomföra mässor och utställningar på Bokens Dag; idén har dock inte genomförts internationellt, och generalkonferensen
  • antar därför denna idé och utlyser den 23 april varje år som Världsbok- och upphovsrättsdagen; det var denna dag år 1616 som Miguel de Cervantes, William Shakespeare och Inca Carcilaso de la Vega avled

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Minabiblioteks redaktion den 1 april 2020