Utbildning i läslust

Bilderboken är ett viktigt redskap i små barns språkutveckling, därför har alla förskolor i Holmsund och Obbola fått läslustombud.

Läslustombud i Holmsund
Foto: Maria Isberg
Idén att utbilda förskolepersonal till läslustombud väcktes när biblioteken i Holmsund och Obbola arbetade fram en samverkansplan med kommundelens förskolor. Målsättningen var att stärka barns språkutveckling och stimulera läslust och nyfikenhet.

Med inspiration från liknande projekt, bland annat i Norrbotten, startades det hela hösten 2013.

– Vi tänkte att en studiecirkel skulle vara ett smidigt sätt att ge förskolornas personal större kunskaper om vikten av att arbeta med bilderböcker, berättar bibliotekarien Maria Isberg. Tanken var att de pedagoger som var med i studiecirkeln sedan kunde föra kunskaperna vidare till sina kollegor.

Studiecirkel på biblioteket

Vid fem tillfällen under hösten 2013 och våren 2014 har pedagoger från alla förskolor i Holmsund och Obbola träffat bibliotekarierna Anna Hultgren och Maria Isberg för att diskutera bilderböcker och bilderboksläsning. Mellan träffarna fungerade specialpedagogen Anki Hedlund som en länk mellan förskolorna och biblioteken.

Bilderbokens mångfald och möjligheter av Agneta Edwards
Studiecirkeln utgick ifrån Bilderbokens mångfald och möjligheter av Agneta Edwards, och den studiehandledning som hör till. På träffarna diskuterades ämnen som val av böcker, hur bilderboksläsning går till i praktiken på förskolorna, olika berättarstrukturer, samspel mellan bild och text, samt boksamtal och bildprat.

– Det har varit intressant att även sätta lite fokus på det praktiska i bilderboksläsningen, menar Anna Hultgren. Till exempel antalet barn som pedagogerna läser för och var man läser. Sådana saker är också viktiga att tänka på för att barnen ska få ut så mycket som möjligt av läsningen.

Föreläsare som inspirerar

Som en extra satsning på barns läsutveckling anordnades en föreläsning med bilderboksforskaren Ulla Rhedin. Alla förskolornas pedagoger, inte bara de som deltog i studiecirkeln, bjöds in till föreläsningen. Även allmänheten hade möjlighet att delta.

– Det var en tankeställare för oss alla, berättar Maria Isberg. Ulla Rhedin hade förmågan att förmedla allvaret i bilderbokens betydelse för barns utveckling. En bilderbok är mycket mer än underhållning. Den utvecklar barnets förmåga att förstå världen.

Kvinna och pojke läser bok
Foto: McIninch/iStock/Thinkstock
På läslustombudens sista träff under våren deltog även Annika Edlund, bibliotekarie vid Grubbebiblioteket. Hon delade med sig av sina erfarenheter av att arbeta med rim, ramsor och bokprat för små barn.

– Det är aldrig för tidigt att börja läsa högt för små barn, berättar Anna Hultgren. Och det var uppskattat bland pedagogerna att få praktiska och konkreta tips om hur man kan arbeta med böcker och ramsor.

Positiva reaktioner från pedagoger

Gensvaret från deltagarna i studiecirkeln har varit mycket positivt. De har uppskattat möjligheten att få diskutera läsning med kollegor och att utbyta tips och idéer. Flera pedagoger menar att de nu väljer böcker mer medvetet än tidigare och att de vågar välja böcker som är lite annorlunda.

– Vi är väldigt glada över den positiva responsen, berättar Maria Isberg. I utvärderingen kom det fram önskemål om att fokusera ännu mer på det praktiska arbetet på förskolorna. Därför har vi planerat in två träffar till med studiecirkeln under hösten 2014. Då har vi tänkt arbeta mer med just det.

Länktips

Hitta språket är en film om barns språkutveckling. Den finns på svenska, arabiska, engelska, kurdiska, persiska och somaliska. Filmen riktar sig till föräldrar och är producerad av Kodknäckarna och barnhälsovården i Uppsala. Se filmen här (länken öppnas i ett nytt fönster)

Språklek är en webbplats med information och kunskap om språkutveckling, gjord av logopeden Astrid Frylmark. Besök spraklek.se (länken öppnas i ett nytt fönster)

Skolverkets webbplats finns mycket information, bland annat om flerspråkighet. Läs om flerspråkighet i förskolan (länken öppnas i ett nytt fönster)

Bilderbokstips hittar du här på Minabibliotek.se

Två bloggar med bilderbokstips är Bokunge och Bilderboksbloggen. (Länkarna öppnas i nya fönster.)

Hur mår bilderboken?

Skrivet av: Anna Sahlén

Barn behöver skönlitteratur och förlagen borde satsa mer på kvalitet än kvantitet. Barnbokskännaren Ulla Rhedin och illustratören Anna-Clara Tidholm var överens när de samtalade om bilderbokens situation i Sverige.

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Emma Sigvardsson den 19 september 2014