Upplev, multisal

Lokalen finns i byggnadens mitt på plan 4, Umeå stadsbibliotek.

Upplev, multisal är en multifunktionell lokal för arrangemang och aktiviteter som till exempel mindre teateruppsättningar, musikuppträdanden och konserter, dansföreställningar, föreläsningar och seminarier för barn och vuxna.

Här hittar du Upplev.

Foto: Väven i Umeå AB