Umeåregionens bibliotekssamarbete firar 20 år

Hurra för bibliotekskortet! För 20 år sedan i höst inledde kommunerna i Umeåregionen ett samarbete som blivit både vägledande och uppskattat.

Umeåregionens bibliotekskort i svart och vitt med figurer som bär kalashattar och dansar runt en tårta.
Här var det fest! Bibliotekskortet fyller 20 år.
Att de sex kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs har ett gemensamt bibliotekskort och ett utvecklat samarbete i biblioteksfrågor känns idag självklart. Åtminstone för många låntagare och för oss som jobbar på biblioteken.

Lån mellan biblioteken

Böcker skickas ständigt mellan de 24 biblioteken. Dels populära titlar med långa köer, dels smalare titlar som bara finns på enstaka bibliotek.

En slumpmässigt vald måndag i november 2022 befann sig ungefär 5 000 medier på väg till ett annat bibliotek eller i stod hyllan och väntande på sin låntagare.

Hittills i år har Umeå stadsbibliotek lånat ut knappt 29 000 böcker med annat hembibliotek än det egna (knappt 10 procent av det totala antalet lån). Vindelns bibliotek har lånat ut knappt 4 000 titlar från andra bibliotek än det egna (knappt 17 procent av alla lån). 

Bibliotekskortet 20 år

2002 införde Umeåregionens bibliotek ett gemensamt bibliotekskort och en gemensam katalog. Då blev det konkret verksamhet av ett utvecklingsarbete som inletts några år tidigare, berättar Åke Samuelsson, verksamhetsutvecklare på kulturförvaltningen på Umeå kommun.

– Det kom ett politiskt uppdrag att alla verksamheterna i de sex kommunerna skulle se över vad de kunde samordna sig i. Den tidigare bibliotekschefen Inger Edebro Sikström betydde otroligt mycket för projektet som fick namnet Bibliotek 2007.

Företrädare från biblioteken i de sex kommunerna träffades och diskuterade. Bilden var att man hade ganska mycket samma låntagare.

Gemensamt arbetssätt

För att kunna införa ett gemensamt bibliotekskort som skulle kunna fungera överallt krävdes samordning på många plan, både i datasystem, konkret teknik och ett gemensamt arbetssätt. Men det fanns även juridiska frågor som behövde redas ut.

– Att samköra register mellan myndigheter kan man inte göra utan vidare. Det vi gjorde var att börja om på ny kula, med ett nytt låntagarregister där alla fick godkänna de nya förutsättningarna. 

Projektet finansierades av de sex kommunerna och EU:s strukturfond. Det innehöll en rad spännande delprojekt kring tillgänglighet och ny teknik.

Prisbelönt projekt

Minabiblioteks startsida vecka 45 2008.
–Ganska snart efter 2002 föddes idén om en gemensam webbplats som fick gehör i kommunerna. Resultatet blev Minabibliotek som lanserades 2007 och blev en tydlig symbol för samarbetet, säger Åke Samuelsson. 

Umeåregionens biblioteksamarbete blev också förebild för andra bibliotekssamarbeten i Sverige och man var också med och tog fram den webblösning som kom att bli använda av många bibliotek i landet. 2008 fick Bibliotek 2007 FN-priset UNPSA, United nations public service award.  

Numera är det ett väl utvecklat samarbete med rutiner, arbetsgrupper och gemensam styrgrupp där alla kommuner har lika mycket att säga till om. 

Det är ett samarbete som är bra och behövs och som inte minst gynnar låntagarna. De får tillgång till en större mängd böcker. Vi har haft råd att skaffa fler databaser för att vi jobbat tillsammans, och göra gemensamma upphandlingar. Man tar samarbetet för givet, något annat skulle kännas konstigt, säger Åke Samuelsson. 

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Anna Sahlén den 21 november 2022