Umeå stadsbibliotek förr och nu

Umeå stadsbibliotek finns på plan 2-4 i kulturhuset Väven. Med sex entréer når du biblioteket från alla väderstreck. Umeå stadsbibliotek är cirka 5 000 m2. Du kan låna, återlämna och få personlig service på alla våningsplan.

Läs mer om vad Umeå stadsbibliotek har att erbjuda sina besökare under Teman och rum

Ladda ner en informationsbroschyr och kartguide över Umeå stadsbibliotek 

Läs mer om Väven

Umeå stadsbibliotek i Väven
Umeå stadsbibliotek i Väven

2014 i november invigdes stadsbibliotekets nya lokaler i Väven, Storgatan 46.


2013 var Umeå stadsbibliotek det tredje mest besökta i landet efter stadsbiblioteken i Stockholm och Uppsala.

2009 infördes automatiserad återlämning.

2005 övergick Umeå stadsbibliotek till självbetjäning av utlån.

2002 utökades dåvarande stadsbiblioteket med 500 kvm och en ny våning.

2000 blev bibliotekets katalog tillgänglig för sökning via internet.

1985 flyttade stadsbiblioteket till nya lokaler i kvarteret Idun vid Vasaplan, Rådhusesplanaden 6. De ritades av arkitekterna Olle Qvarnström och Lina Valler.

1967 startade Umeå universitetsbibliotek sin verksamhet och övertog då granskningsexemplaret.

1966 blev stadsbiblioteket lånecentral för norra regionen.

1954 invigdes de nya lokalerna på Kungsgatan 80 ritade av arkitekten Kjell Wretling.

1951 började Umeå stadsbibliotek erhålla ett granskningsexemplar, det så kallade femte exemplaret, av svenskt tryck.

1949 instiftades Vetenskapliga biblioteket i Umeå som organisatoriskt knöts till stadsbiblioteket. Dess uppgift var att skapa ett bibliotek för de högre utbildningar som man hoppades kunna få förlagda till Umeå. Genom gåvor och köp kunde man förvärva stora och värdefulla boksamlingar.

1946 blev stadsbiblioteket centralbibliotek för Västerbottens län.

1937 övertog Umeå stad folkbildningsföreningen Minervas boksamling. Den blev grunden till Umeå stadsbibliotek som från starten var inrymt i "Smörasken", Storgatan 34.

Ladda ner en liten skrift om stadsbibliotekets historia mellan 1937-1954