Jag arbetar med tidskrifter och årsböcker och tjänstgör även i informationsdiskarna. Jag har också hand om personalens schema.