Tyck till om biblioteket

Hur var ditt senaste besök på biblioteket? Har du någon minut över får du gärna berätta om det för oss.

Pratbubblor Bild: Seydoux/Bigstock

Om du har någon minut över till att svara på vår enkät så skulle vi vara väldigt tacksamma. Frågorna handlar om ditt senaste biblioteksbesök. Enkäten är anonym. 

På biblioteken kan du också fylla i enkäten på arabiska och engelska. Undersökningen pågår till den sista mars.

Här finns enkäten (på svenska)

Biblioteksbussen har en egen enkät som ligger på Biblioteksbussens egen sida

Målgrupp:

Ämnesord

den 18 februari 2019