Tvillingboken

För blivande tvillingföräldrar finns det ytterst lite litteratur med sakligt innehåll. Susanne Nylén fyller en stor lucka i bibliotekets föräldrahylla med en verklighetsförankrad bok som är skriven i en positiv anda.

Susanne Nylén fick idéen till boken när hon väntade enäggsflickor och upptäckte hur lite information som finns att tillgå om tvillingar. Det som finns att läsa handlar oftast om risker och komplikationer under graviditeten, och det är kanske inte det enda en blivande förälder vill fördjupa sig i.

Råd och stöd under en påfrestande tid

Att komma hem från bb med två skrikande spädbarn är extra påfrestande för hela familjen, och situationen medför stora logistiska utmaningar i början. De flesta råden som fås kring småbarn går helt enkelt inte applicera, och det gäller att bli extra uppfinningsrik för att överhuvudtaget ta sig ut genom dörren. Nylén tar fasta på just detta, och skriver om utmaningarna på ett upplyftande sätt.

Vardagsglimtar och vetenskap

Boken består av intervjuer med ett antal föräldrar som berättar om sina upplevelser av att få två barn på en gång. Det finns också en faktadel där aktuell tvillingforskning presenteras. Eftersom enäggstvillingar har samma DNA blir frågor kring arv och miljö extra intressanta i ett vetenskapligt perspektiv. Några tvillingar i vuxen ålder medverkar också i boken, och ger sin syn på på det starka sociala bandet som tvillingar sägs ha.

Nylén skriver på ett nyanserat sätt om de klassiska frågorna kring matchande kläder och om man bör dela eller inte dela på barn som oftast vill vara tillsammans. Det här är utmärkt läsning för tvillingföräldrar och deras närstående. Den som inte kan passera en tvillingvagn utan att stanna och prata kan också stilla en del av sin nyfikenhet med hjälp av denna bok.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Jenny Sandells den 27 maj 2020