Tv-spel på biblioteket

Den här artikeln publicerades i november 2008, när Umeå stadsbibliotek började låna ut tv-spel.

Mamma och dotter slåss om en tv-spelskontroll
Någonting har hänt med tv-spelens status på senare år. Tv-spel recenseras på de stora dagstidningarnas kultursidor och nu börjar även folkbiblioteken låna ut dem.
 

Men alla är inte överens om att detta är vettigt. Ingår det verkligen i ett biblioteks uppdrag att låna ut tv-spel?
– Ja. Tv-spel är en kulturform som bidrar till bredden på ett bibliotek, på samma sätt som film och musik också gör det, säger Ingalill Stenmark.

– Att en del är skeptiska tror jag är en fråga om tradition och vana. Det finns de som tror att alla tv-spel är likadana, och att de bara är till för en viss målgrupp. Men det finns en stor bredd bland tv-spelen numera, allt ifrån Wii-spel där man övar sin rörlighet till frågesporter, äventyrsspel och spel för att träna minnet.
 

Hon får medhåll av Martin Bergvall på konsumentföreningen Goodgame, en organisation som testar och recenserar tv-spel. Han har hjälpt biblioteken att välja ut vilka tv-spel som ska införskaffas.

– Jag tror att den allmänna bilden av tv-spel blivit annorlunda i och med IT:s frammarsch, säger han. Många som var barn på 80-talet har spelat tv-spel hela sitt liv. I dag är de vuxna och har egna barn som de kan guida in i spelandets värld. Och att föräldrar engagerar sig i barnens spelande är så klart bra.

Något som ofta diskuteras är ju spel med våldsinslag. Vilken sorts spel lämpar sig inte för biblioteken? Din organisation heter Goodgame men vad är ett bad game?
– Det tycker jag är upp till biblioteken själva att avgöra. Personligen tycker jag inte att man entydigt kan säga att ett särskilt spel är dåligt eller skadligt. Man behöver absolut inte bli en våldsam person av att spela spel med våldsinslag, till exempel.

– Men att spelen har olika målgrupper som visas genom åldersmärkningar är förnuftigt, säger Martin Bergvall.
 
Vilka är tv-spelens fördelar gentemot andra medier?
– Den som spelar är aktivt medskapande i det som händer genom att styra sin karaktär eller sin rollfigur. Du är alltså ett subjekt som kan påverka berättelsen. Det är inte som att se på film eller tv där du passivt sitter och tar in händelserna. Tv-spelet är multilinjärt, du kan börja om, gå tillbaka och röra dig åt olika håll.
 
Text: Örjan Westberg, Minabibliotek.se
Foto: PhotoEuphoria/Bigstock

Här kan du läsa mer om låneregler för tv-spel och vilka spel som finns att låna.

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Örjan Westberg den 17 november 2008