Jag har särskilt ansvar för Regnbågsbiblioteket och Regnbågshyllan.
En del av min tid jobbar jag som projektledare i projektet Stärkta bibliotek.
Ni kan också möta mig i någon av stadsbibliotekets informationsdiskar.