Arbetsledare/Tekniker

Jag jobbar med beställningar, låshantering, möbleringar i mötesrum, kontakt med hantverkare och andra, bokhantering, reparationer, post och tidningar och allmän service till personal.