Tillgänglighet och utrustning

Information om tillgänglighet och utrustning på Vännäsby bibliotek.

Tillgänglighet

  • Gatuplan
  • Parkering för personer med nedsatt rörlighet
  • Besöksparkering (2 platser)
  • Rökförbud
  • Toalett
  • Skötbord

Datorer och wifi

Dator med utskriftsmöjlighet finns. Ingen bokning behövs.

Wifi finns.

Utskrifter & kopiering

Det går bra att skriva ut, kopiera och scanna.

Utskrifter och kopior kostar 2 kr per A4 (svartvit).

Att scanna är kostnadsfritt.

Utrustning

  • Daisy-spelare till ulån

Bokinkast

Det finns två bokinkast. Ett ligger till höger om entrén inne i skolan. Det andra nås från personalparkeringen. Detta inkast är öppet dygnet runt.

Observera att böcker som lämnas i bokinkast blir återlämnade i samband med att biblioteket öppnar och stänger. Om du lämnar en bok på kvällen blir den återlämnad nästa dag som biblioteket har öppet.

Tv-spel får inte återlämnas i bokinkast.