Tillgänglighet och utrustning

Här finns information om tillgänglighet och service på Vännäs bibliotek.

Tillgänglighet

  • Gatuplan
  • Dörröppnare
  • Parkering för personer med nedsatt rörlighet
  • Besöksparkering (3 platser)
  • Toalett och RWC
  • Skötbord
  • Rökförbud

Datorer och wifi

Surfdatorer finns att låna, ingen bokning behövs. Om du behöver tillgång till Officepaketet så finns även två bärbara datorer att låna. Hörlurar finns för utlån.

Wifi finns.

Kopiering och utskrifter

Det går bra att skriva ut samt att kopiera och scanna.

Avgifter för utskifter och kopior:

2 kr per A4 (svartvit)

5 kr per A4 (färg)

4 kr per A3 (svartvit)

10 kr per A3 (färg)

Scanning är gratis.

Bokinkast
Foto: Vännäs bibliotek

Det finns två bokinkast. Ett ligger i entrén inne i skolan. Det andra nås från baksidan av biblioteket, på Kungsgatan. Detta inkast är öppet dygnet runt.

Observera att böcker som lämnas i bokinkast blir återlämnade i samband med att biblioteket öppnar och stänger. Om du lämnar en bok på kvällen blir den återlämnad nästa dag som biblioteket har öppet. 

Tv-spel får inte återlämnas i bokinkast.

Utrustning

  • Daisy-spelare till utlån