Tillgänglighet och utrustning

Här finns information om tillgänglighet och service på Vännäs bibliotek.

Tillgänglighet

  • Biblioteket ligger på gatuplan
  • Dörröppnare finns
  • Parkering för personer med nedsatt rörlighet finns
  • Besöksparkering finns (4 platser)
  • Toalett och RWC finns
  • Skötbord finns
  • Vi har rökförbud i våra lokaler

Datorer och wifi

Surfdatorer finns att låna, ingen bokning behövs. Om du behöver tillgång till Officepaketet så finns även två bärbara datorer att låna. Hörlurar finns för utlån.

Wifi finns. Nätverket heter vannas_guest och lösenordet finns på informationsdisken. Lösenordet byts ut varje dag.

Kopiering och utskrifter

Det går bra att skriva ut samt att kopiera och scanna.

Avgifter för utskifter och kopior:

A4, svartvit - 2 kr

A4, färg - 5 kr

A3, svartvit - 4 kr

A3, färg - 10 kr

Att scanna dokument till en e-postadress är gratis.

Bokinkast
Foto: Vännäs bibliotek

Det finns två bokinkast. Ett ligger i entrén inne i skolan. Det andra nås från baksidan av biblioteket, på Kungsgatan. Detta inkast är öppet dygnet runt.

Observera att böcker som lämnas i bokinkasten blir återlämnade i samband med att biblioteket öppnar och stänger. Om du lämnar en bok på kvällen blir den återlämnad nästa dag som biblioteket har öppet. 

Tv-spel får inte återlämnas i bokinkast.

Talböcker via Legimus

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att läsa tryckt text kan du få tillgång till Legimus. Vi har även Daisy-spelare för utlån.