Tillgänglighet

Information om tillgänglighet på Umedalens bibliotek.

Tillgänglighet på Umedalens bibliotek:

Ramp från gatuplan vid skolans huvudentré
Trapphiss
RWC
Hörslinga