Tillgänglighet

Information om tillgänglighet för alla på Nordmalings bibliotek.

  • Datorarbetsplats, speciellt utformad för personer med funktionsnedsättningar
  • T-slinga (hörslinga) finns vid informationsdisken och i referensrummet
  • Gatuplan
  • Dörröppnare
  • Handikapptoalett
  • Rökförbud

Nordmalings bibliotek har anpassats enligt en handlingsplan för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (godkänd av Barn- och utbildningsnämnden). Handlingsplanen identifierar problem och sätter upp konkreta mål.

De ”enkelt avhjälpta hindren” som biblioteket själv kunnat åtgärda är till exempel avstånd mellan hyllor, inrättande av anpassade specialavdelningar med mera. Mer omfattande åtgärder, som anpassning av entré, hyllbelysning etc. har genomförts i samarbete med tekniska förvaltningen. Hyllbelysning sattes upp våren 2011 och en rejäl ombyggnad av entrén färdigställdes juni 2011. Då byggdes även personalens arbetsrum om.