Tillgänglighet

Information om tillgänglighet på Bygdeå bibliotek.

Bygdeå bibliotek ligger i skolans gamla omklädningsrum. Byggnaden har en ingång med ramp och entrén är försedd med dörröppnare. Hörslinga finns inte. Ledstråk saknas.