Till bildningens försvar

En sann bildningsresa till bildningens försvar.

I Till Bildningens försvar – den svåra konsten att veta tillsammans, går idéhistorikern Sverker Sörlin igenom bildningens uppgång och fall och skissar lite på någon slags pånyttfödelse. Han lyfter fram bildningen som ett motvärn mot en demokratisk urlakning vi nu kan se.

För att förstå världen

Sverker Sörlin menar att bildning, att ha goda all­männa kunskaper på många om­råden, är en förutsättning för att människan ska kunna förstå och tolka fakta och händelseförlopp. I dagens processinriktade skola och universitetsvärld, som ska producera yrkeskunnande inför arbetslivet, har bildning, som oftast är svår att mäta med Pisa och nationella prov, hamnat i skymundan. 

Boken är trevligt och flyhänt skrivet. Teorier och historiska sammanhang förklaras i en sann bildningsresa till bildningens försvar.

Fundera och diskutera

Något vi kan fundera över, som inte diskuteras, är förutsättningarna för de folkbildning-folkrörelser som har tryckt fram demokratisk utveckling i de nordeuropeiska länderna. Och om de underliggande faktorer som nu undergräver dessa folkrörelser även undergräver folkbildningen och i förlängningen demokratin.Men lite arbete måste väl vi som läsare också utföra.

Sverler Sörlin lägger grunden för bra framtida diskussioner, kanske i en traditionell bokcirkel?

Våra texter

 1. Sverker Sörlin tar det lugnt i spåret

  Artikel Skrivet av: Anna Östman

  Det fanns en lucka i sportlitteraturen som Sverker Sörlin ville fylla. Så han skrev en bok som blev lite träningsdagbok, lite biografi och ett mycket djupgående undersökande reportage om skidåkning.

 2. Kroppens geni

  Tips Av: Sörlin, Sverker Tipsat av: Olle Öhman

  Ett brett famntag om skidåkning som framkallar ståpäls.

 3. Gutenberggalaxens nova

  Tips Av: Burton, Nina Tipsat av: Andrea Ejelöv

  En färgrik och intressant Augustvinnare. Res genom Europa med Erasmus av Rotterdam under sekelskiftet 1400- till 1500-talet.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Mattias Nilsson den 26 november 2020