Tidningar och tidskrifter

Umeå stadsbibliotek har många tidningar och tidskrifter i olika ämnen och på många språk.

Dagstidningarna hittar du på plan 3,  vid vår entré från Storgatan. Där finns ett sextiotal dagstidningar, på cirka tjugo språk.

Tidningarna sparas normalt i två veckor. Folkbladet, Västerbottens-Kuriren samt Norra Västerbotten sparas i sex månader.

Tidningsdatorer

I Hallen finns datorer där du kan läsa tidningar och tidskrifter från hela världen. Databasen Pressreader  kommer du åt från vilken annan dator som helst, om du är inloggad med ditt användarkonto på Minabibliotek.se.

Tidskrfter

Totalt har Umeå stadsbibliotek ca 2000 titlar. Av dessa är ca 600 pågående prenumerationer. Många av dem sparas i magasinet.

De flesta av våra tidskrifter är numera utplacerade i anslutning till de olika faktaavdelningarna. Se avdelningarna här.

Det finns tidskrifter även på Ung och Barn.

Du kan själv botanisera bland våra tidskrifter och tidningar i Öppet magasin på plan 2.

Hemlån

Det senaste häftet av tidskrifterna kan du läsa på biblioteket. Äldre häften från 2011 och framåt kan du låna hem. Tidskrifter äldre än 2011 lånas ut om det finns bundna årgångar. De finns i det öppna magasinet på plan 2
tin.