The Squandering of America

Informativ bok om hur USA:s ekonomi missköts.

Robert Kuttner argumenterar i boken för att keynesianismen i USA, med rötter i New Deal, allt mer ersatts av en hämningslös marknadspolitik som berikar de redan rika på bekostnad av USA:s låg- och medelklass.
 
En politik som enligt honom ökar klyftorna i samhället och verkar hämmande på ekonomin. 
 
Statlig kontroll
Kuttner förespråkar statlig kontroll och styrning av marknaden för att motverka den oreglerade marknadens excesser och tendenser till "själv-kannibalism", som i slutändan drabbar de minst bemedlade värst. 
 
Han undersöker orsaker till såväl  Den stora depressionen som andra ekonomiska kriser för att belysa liknande tendenser i dagens marknadsekonomi (bland annat börsspekulation värre än 1929). Tendenser som enligt honom måste motverkas genom keynesianistisk/New Deal- politik.
 
Demokrati
Kuttner anser att elitens/finansens dominans av amerikansk politik gör samhället mindre demokratiskt. Vanliga människor får allt mindre att säga till om genom inskränkningar i civila rättigheter, minskat ekonomiskt inflytande, och förekomsten av regelrätta "skenval".
 
Som motargument ställer han Europas välfärdspolitik som enligt honom lyckats kombinera ekonomisk framgång (EU är ekonomiskt starkare än USA) med social välfärd.
 
Ett måste för alla som är intresserade av världsekonomi, USA och demokrati. 
 
Robert Kuttner är en ekonom som jobbat för USA:s regering, tillika medgrundare av den liberala politiska tidskriften The American Prospect

Låtsasimperiet

Av: Todd, Emmanuel Tipsat av: Daniel Gunnestam

I boken Låtsasimperiet skriver Todd om det amerikanska imperiet, som han anser vara en koloss på lerfötter.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Daniel Gunnestam den 1 april 2008