The new north

Om utvecklingen går som denna bok förutspår kommer nordliga länder få en ökad betydelse i världen.

Kommer Sverige att vara en supermakt år 2050? Kanske inte i den bemärkelse Karl den tolfte eller Gustav II Adolf tänkte sig, men får man tro den amerikanske geografi-professorn Laurence Smith, kommer vårt land definitivt att öka i betydelse.

Till nordliga länders fördel?

Utgåendes från de fyra faktorerna befolkningstillväxt, klimatförändring, minskande naturtillgångar och globalisering, tecknar Laurence Smith en bild av en framtida värld där stora delar av jorden blir allt mer svårbebodda. Torka, översvämningar och överbefolkning kommer gradvis att minska attraktionen hos områden som Medelhavet och Kalifornien .

De stora vinnarna i Laurence Smiths framtidsmodell är regionerna i norr. Mer specifikt Norge, Sverige, Island, Finland, Ryssland, Grönland, Kanada och de nordligaste delarna av USA. Här kommer klimatförändringarna att verka till vår fördel.

Medan en snabbt smältande inlandsis kommer att öppna upp för ökad handel i Norra Ishavet, möjliggör det alltmer mildare klimatet en lättare åtkomst till värdefulla naturtillgångar. Lägg till detta att vi i norr har större utrymme för att hantera befolkningsökningar.

Det innebär dock inte att detta är en utopi. Snarare en möjlig framtida modell i en något så när fungerande värld. Inte heller ser sig Laurence Smith som en profet. De scenarion han målar upp utgår enbart ifrån nutida kunskap. Han är väl medveten om att storskaliga krig, farsoter och klimatkatastrofer kan kasta alla hans spekulationer över ända. Att sia om framtiden är vanskligt.

Inte lätt att konsumera rätt

Skrivet av: Annika Winning

Ät rätt, res rätt, konsumera rätt... Nuförtiden ställs stora krav på hur man ska bete sig för att leva "rätt". Det är inte enkelt, och resultatet blir ofta att man struntar i alltihop och fortsätter precis som förut: "Inte är jag världens största miljöbov, amerikanerna är ju mycket värre..."

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Lennart Kihlberg den 12 maj 2011