The invention of nature

Alexander von Humboldt var sin tids vetenskapliga superstjärna och har nästan 400 arter uppkallade efter sig. Det här är Andrea Wulfs bok om en visionär man med till synes outtömlig energi.

Hans samtida kallade Alexander von Humboldt för den mest berömde mannen i världen, efter Napoleon. Fler platser har namngivits efter Alexander von Humboldt än efter någon annan och dessutom bär nästan 300 växter och över 100 djurarter hans namn. Ändå är det få som känner till honom idag. Själv associerar jag hans namn till Humboldtbläckfisken, en nästan två meter lång bläckfisk som jagar i flock. Den lever för övrigt i Humboldtströmmen.

En inspirerande livsgärning

Alexander von Humboldt levde mellan 1769-1859 och var sin tids vetenskapliga superstjärna. Boken ger även korta introduktioner till personer som inspirerats av honom. Några var jag ganska välbekant med sedan tidigare, till exempel Charles Darwin, andra kände jag endast till via några av deras verk, som Ernst Haeckel, och ytterligare några var nya bekantskaper, bland annat George Perkins Marsh.

Alexander von Humboldt träffade och umgicks också själv med en mängd idag välkända personligheter, till exempel var han god vän med Johann Wolfgang von Goethe. Denna vänskap påverkade honom att beskriva sina vetenskapliga betraktelser i målande, poetiska ord vilket gjorde hans böcker populära bland allmänheten.

Såg mönster i samtiden

Hans stora talang var att se sammanhang. Individuella fenomen var bara betydande i förhållande till helheten. Överallt såg han sådant som påminde honom om vad han sett på andra platser. Han var den första vetenskapsmannen som beskrev människans effekt på klimatet och då han såg hur urspungsbefolkningen behandlades i Sydamerika blev han livslång motståndare till slaveri.

Andrea Wulf lyckas med att på ett engagerande sätt beskriva en visionär man med till synes outtömlig energi. Hon döljer inte sin beundran vilket leder till att hans defekter kanske slätas över, men trots detta tycker jag att boken är väl läsvärd.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Anonym den 7 februari 2016