Temaryggsäckar

För förskolepedagoger finns temaryggsäckar att låna på Nordmalings bibliotek.

Ryggsäckarna består av bilderböcker och faktaböcker och riktar sig till åldrarna 3-6 år.

Lämpligt för arbete med olika teman i förskolor, dagbarnvårdare och förskoleklasser. 

Kontakta Nordmalings bibliotek för att låna.

Teman: 

Rymden
Natur
Djur i Sverige 
Urtidsdjur
Vår
Vinter
Sommar
Jul
Lekar & spel
Känslor
Kroppen
Fordon
Vänskap
ABC-123

Här finns en lista över innehållet i temaryggsäckarna: 

 

Utöver de färdiga Temaryggsäckarna erbjuder biblioteket att vid efterfrågan göra iordning:

Bokpåsar: Färdiga och utlånade bokpåsar för föräldrar att ta med sig hem från förskolan.

Brytiga Böcker: Normkritiska barnböcker som berör teman som kön, ålder, etnictitet osv. Konceptet är framarbetat av projektet Brytiga böcker.

Foto: Privat