Temaryggsäckar på Nordmalings bibliotek

För förskolepedagoger finns temaryggsäckar att låna på biblioteket!

Ryggsäckarna består av bilderböcker och faktaböcker och riktar sig till åldrarna 3-6 år.

Lämpligt för arbete med olika teman i förskolor, dagbarnvårdare och förskoleklasser. 

Kontakta biblioteket för att låna!

Nu finns ytterligare ett tema: ABC-123!
Här finns en lista över innehållet i temaryggsäckarna: 

Utöver de färdiga Temaryggsäckarna erbjuder biblioteket att vid efterfrågan göra iordning:

Bokpåsar: Färdiga och utlånade bokpåsar för föräldrar att ta med sig hem från förskolan.

Brytiga Böcker: Normkritiska barnböcker som berör teman som kön, ålder, etnictitet, sexuell läggning osv. Konceptet är framarbetat av projektet Brytiga böcker.

Foto: Privat