Ta en körlektion i IT-kunskap

För att våga börja använda myndigheters och bankers digitala tjänster så kan vi först behöva ha lite kul i praktiken. På biblioteket kan du övningsköra.

Kul med radiobilar på nöjesfält Foto: Rawpixel.com/Bigstock
Användandet av digitala tjänster och enheter är ofta förknippat med många känslor. Någon vill inte alls, medan andra känner rädsla och osäkerhet för att prova på. Det finns en stor klyfta i samhället mellan de som använder internet och de som inte gör det.

Viktigt att våga prova

De insatser som biblioteken gör för att överbrygga den digitala klyftan handlar om att skapa trygget och öka självkänslan. Vi vill få människor att våga prova sig fram och på så sätt lära sig mer och mer. 

Allt fler samhällstjänster blir digitala och det erbjuds sällan alternativ. Samtidigt är det cirka 6 procent av den svenska befolkningen över 16 år som sällan eller aldrig använder internet. Det kan vi läsa i enligt den årliga rapporten Svenskarna och internet, som Internetstiftelsen tar fram. 

Ett av de uppdrag som svenska folkbibliotek har är att:

"verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet" (Svensk författningssamling 2013:801, §7).

Digitalhjälp på biblioteket

Telefoner, datorer och händer vid ett bord Foto: Canva Studio, Pexels

På folkbiblioteken kan medborgarna idag få viss hjälp med digitala tjänster på mobila enheter och datorer. Biblioteket är en viktig aktör i att överbrygga den digitala klyftan som ännu finns i samhället.

Flera bibliotek i Umeåregionen erbjuder digitalhjälp sedan många år tillbaka. Vi hjälper vi besökare med bibliotekens digitala tjänster, med användande av dator, mobiltelefon och surfplatta.

De som inte kommit igång med tekniken och har frågor kan komma till biblioteket och få hjälp. Även de som kommit igång, men sedan kört fast, kan få stöd och hjälp att komma vidare. Om vi får en fråga som vi

 inte kan svara på, ser vi till att hänvisa till rätt ställe där hjälp finns att få.

Viktigt att veta är att vi på biblioteken ger hjälp till självhjälp. Vi vägleder och visar, men den som söker hjälp måste själv använda sin enhet.

Övningskörning 

Foto: Jéshoots, Pexels
Nybörjare behöver tillfälle att lära sig mer och framför allt att öva mycket. Övning ger både färdighet och i förlängningen en ökad digital självkänsla. Vi har tagit fasta på det och några av biblioteken har hållit i studiecirklar:

 • "Internet för livrädda"
 • "Digistart - bokcirkeln för dig som är nybörjare i den digitala världen"

Här har vi gått igenom grundläggande hantering av dator och av digitala tjänster. Vi har sedan tagit till gott om tid för övning med flera handledare, så att deltagarna fått all hjälp och stöd de behöver. Vi kallar det för "digital övningskörning".

Nytta och nöje

Det vi främst menar i fråga om "digitala tjänster" är de tjänster som banker och myndigheter erbjuder, som vi som medborgare förväntas använda. Ibland räcker dock inte detta som motivation att ta steget in i den digitala världen. På biblioteket brukar vi ofta visa och prata om digitala tjänster som sätter guldkant på tillvaron. Vi tänker att sådant som känns intressant och roligt för människor också ökar motivationen att prova på nya saker, även sådant som känns osäkert och ovant.

Bibliotekets e-tjänster där användarna kan låna e-böcker och e-ljudböcker, läsa dagstdiningar och tidskrifter från hela världen och streama film gratis är några av dessa tjänster. Sedan finns förstås Youtube, SVT Play, SVT:s Öppet arkiv och olika poddar som vi också tipsar för sitt eget nöjes skull. 

Är du intresserad och nyfiken på att lära dig mer kan du se vad som är på gång på sidan IT-kunskap.

Aktiviteter på biblioteket

 1. IT-kunskap

  På biblioteken försöker vi ge dig information och vägledning. Vi ordnar aktiviteter för dig som vill lära dig mer om sådant som Internet, datorer och informationssamhället.

Läs mer

 1. Låna hem en läsplatta

  Skrivet av: Minabiblioteks redaktion

  Många läser e-böcker på sin telefon eller surfplatta, men det går också att använda en läsplatta. Vi har några olika läsplattor på biblioteken, som du kan låna hem och testa.

 2. Elever möter ny teknik på biblioteket

  Skrivet av: David Ganters

  På biblioteket i Robertsfors testar elever i årskurs fem att använda modern teknik. De har haft väldigt kul och flera bra diskussioner.

 3. Ta en körlektion i IT-kunskap

  Skrivet av: Annika Eriksson

  För att våga börja använda myndigheters och bankers digitala tjänster så kan vi först behöva ha lite kul i praktiken. På biblioteket kan du övningsköra.

 4. Skapade egna spel

  Skrivet av: Craig McDonald

  På sportlovet fanns det många roliga aktiviteter på biblioteken. Till exempel provade några barn på att göra egna datorspel. Ålidhemsbiblioteket ordnade en kurs om programmet Scratch.

 5. Du är produkten på internet

  Skrivet av: Anna Östman

  Det är ingen hemlighet att många företag samlar in och köpslår med våra personuppgifter och data om vårt beteende. Oftast används informationen för att få oss att spendera pengar, men ibland för det också gott med sig.

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Annika Eriksson den 18 oktober 2021