Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentral finns i Umeå och är hela Sveriges lånecentral och dessutom nationellt kompetenscenter för kompletterande medieförsörjning och andra frågor som rör samlingar.

Våra samlingar omfattar gamla och nya böcker på svenska och har byggts upp främst genom donationer från folk- och skolbibliotek runt om i landet.

Vi förmedlar lån och kopior från bibliotek utanför Norden och kompletterar bibliotekens behov av smal litteratur genom våra inköp. Biblioteken är välkomna att vända sig till oss med frågor och beställningar.

Vi erbjuder även fortbildning och webbtjänster.

Besök vår webbplats för mer information:
www.sverigesdepabibliotekochlanecentral.se