Svenskar i krig 1914-1945

Sverige har inte varit i krig på 200 år. Trots det finns det ett antal svenskar som varit inblandade i strider sedan dess. Bara under världskrigens epok beräknas mer än 23 000 svenskar ha gått i utländsk krigstjänst.

Historiskt sett har inte fenomenet varit ovanligt. Redan på vikingatiden fanns det nordiska väringar i den bysantinske kejsarens livgarde. Under Sveriges stormaktstid på 1600- och 1700-talet fanns det ett betydande antal utländska inslag i den svenska armén, liksom det även fanns svenskar på motsvarande sida.

Vitt skilda motiv

Motiven har naturligtvis varierat. Om väringarna på 1000-talet sökte sig till Konstantinopel (Istanbul) av ekonomisk vinning eller för den miltära erfarenhetens skull, så sökte sig helt säkert de frivilliga till inbördeskrigets Spanien på 1930-talet av helt andra skäl.

Kända och okända krigsinsatser

1914-1945 var en omvälvande tid på många sätt, med bland annat två storkrig. När Sverige skonades fanns det ändå gott om tillfällen för den som kände sig manad. De enskilt största och mest uppmärksammade frivilliginsatserna är Spanska inbördeskriget och Finska vinterkriget. Men här finns även flera exempel på mindre kända insatser i mindre kända krig.

Lars Gyllenhaal och Lennart Westerbergs gedigna studie sätter in läsaren i de stora sammanhangen, såväl som de enskilda svenskarnas öden. För den som vill läsa vidare finns här en utförlig käll- och notförteckning.

 

Krigsfall Sverige!

Av: Linder, Jan Tipsat av: Olle Öhman

Hur nära var Sverige att bli indragen i Andra världskriget?