Jag jobbar med ordinarie biblioteksarbete samt ansvarar för fakturahanteringen här på biblioteket. Jag är också tidskriftsanvarig.