Bibliotekarie, 100 %. Utöver det löpande administrativa arbetet sysslar jag med inköp, barnbokmöten, biblioteksvisningar, bokpåsar till förskolor, arbete kring turlistan, talböcker, Give me five. 

Torsdagar åker jag kvällstur med biblioteksbussen, kl 11.30 - 20.00. På onsdagar är jag ute på skoltur 08.15 - 15.00. Övrig tid befinner jag mig på kontoret.