På tisdagar och torsdagar är jag ute på skoltur 8.00 - 12.00. Övrig tid befinner jag mig på kontoret.

Utöver det löpande administrativa arbetet sysslar jag med inköp, biblioteksvisningar, bokpåsar till förskolor, arbete kring turlistan, talböcker, Give me five, fakturafrågor.

Jag köper in bilderböcker, pekböcker, fakta för barn, böcker för barn på minoritetsspråk samt böcker för barn med funktionsvariationer.