Jag ansvarar bland annat för inköp, iordningställande och vård av media samt kravhantering.