Jag arbetar som bibliotekarie på Sveriges depåbibliotek och lånecentral. Jag arbetar också med katalogisering för Umeåregionens bibliotek.