Jag arbetar med kommunikationsutveckling för Umeås folkbibliotek.