Jag arbetar som biblioteksassistent och ni träffar mig främst i informationsdisken på plan 4. Jag arbetar även med biblioteksvisningar för yngre barn. Dessutom finns jag på Skolbiblioteksservice där vi sammanställer och lånar ut boklådor till lärare inom grundskolan i Umeå.