Jag arbetar läsfrämjande för barn 0-5 år och med nyanlända ungdomar 13-25 år i projektet Lättlästa läsecirklar. Jag arbetar även med bibliotekets synlighet på webben och sociala medier.