Arbetar med digitalhjälpen på biblioteken i Robertsfors kommun.