Jag är bibliotekarie och ansvarar för avdelningarna mångspråk och minoritetsspråk för barn och unga. Utöver det jobbar jag bland annat med flerspråkiga sagostunder, skapande verksamhet och Svenska med baby.