Jag arbetar som bibliotekspedagog. Jag har en bakgrund som gymnasielärare i Syrien och flyttade till Sverige 2013. Jag har goda språkkunskaper och talar arabiska, svenska, danska, syrianska och bulgariska.