Jag arbetar som enhetschef för Ersbodabiblioteket, Mariehemsbiblioteket, Sävarbiblioteket och Ålidhemsbiblioteket.