Jag köper in barn- och ungdomslitteratur, ansvarar för bokprat och bokpresentationer för skolans elever, samt utför ordinarie biblioteksarbete.