Jag ansvarar för Mångspråk och Minoritetsspråk. Jag besöker också Kriminalvårdsanstalten och Häktet.