Min huvudsakliga inriktning är arbetet med de yngre skolbarnen.