Jag jobbar som bibliotekarie på Hörnefors bibliotek. Mitt huvudansvarsområde är program/arrangemang för vuxna och barn 0-5 år.