Bibliotekarie med särskilt ansvar för skolan och inköp av media för ungdomar.