Jag ansvarar för  påminnelser och räkningar för alla bibliotek i Umeå kommun. Jag jobbar även i bibliotekets informationsdiskar